vår modell

EDGE Future! sin modell for fysisk utvikling av barn og unge er inspirert av anerkjente metoder som benyttes av mange idrettsinstitusjoner verden over.

Vi har inndelt EDGE Future! sine medlemmer i tre ulike grupper basert på alder.

Vårt mål er at tilrettelagt trening for de ulike aldersgruppene skal bidra til at hvert individ skal nå sitt maksimale potensiale igjennom trening som er tilpasset behov ut i fra alder.

I de ulike gruppene vil vi ha ulik tilnærming når vi tilrettelegger vår coaching og trening. 

Modellen fungerer også som en utviklingstrapp for fysisk utvikling. Ved deltagelse i ett trinn vil man jobbe for å bli forberedt på å jobbe med nye områder ved neste trinn.

Uansett alder og gruppe – vårt hovedmål er å spre idrettsglede og lystbetont fysisk aktivitet i et positivt miljø.

 

 

Vår filosofi

Vi ønsker å fremme idrettsglede hos barn og unge og har dette som en kjerneverdi i vår virksomhet.

Hos EDGE Future! skal alle ivaretas uavhengig av alder og nivå.

I tillegg til idrettsglede bygger vår modell på anerkjente modeller for fysisk og mental utvikling av barn og unge, hvor vi tilrettelegger for aktiviteter avhengig av alder.

Vi ønsker at stedet vårt skal være en samlingsarena for barn og unge på tvers av idrett, alder, kjønn og geografi og er opptatt av å bvgge et positivt treningsmiljø hvor vi hjelper og heier på hverandre.

 

 

 

FUNdamentals! - 5-8 år

FUNdamentals! er vår yngste gruppe, og som navnet indikerer er det å ha det gøy det aller viktigste.

Deltakerne i denne gruppen vil gjennom planlagt lek og trening få utført mange repetisjoner av ulike bevegelser og mønstre. Vi er opptatt av at barna igjennom egen erfaring skal bygge selvtillit, kompetanse og motivasjon gjennom fysisk aktivitet.

I FUNdamentals! gruppen vil vi fokusere på:

  • utvikle motoriske ferdigheter og kroppskontroll igjennom tilrettelagt lek og trening
  • ha øvelser og lek som gir deltakerne repetisjon for innlæring
  • Introdusere og trene agility, balanse, koordinasjon og hurtighet

Learn 2 train! - 9-12 år

Learn 2 Train! er vår gruppe for deltakere mellom 9 og 12 år. Mål for denne gruppen er å utvikle ferdigheter både for idrett og fysisk aktivitet.

I denne gruppen begynner vi med lett styrketrening med instruksjon av teknikk for riktig utførelse. Videre introduseres og coaches medlemmene  i bevegelighetstrening og forståelsen for viktigheten av dette for fremtidig utvikling.

I alderen 9-12 år er utvikling og trening av koordinasjon og motoriske ferdigheter av høy pritioritet, og det stimuleres også til at deltakerne skal få føle fremgang av egne ferdigheter.

Som i alle grupper er “Den Atletiske ABC´s; Agility, Balance, Coordination & Speed/Power”en viktig del av treningen.

For medlemmer som skal søke NTG-U og Wang Ung vil de i disse gruppene få trent på øvelser for tester til opptaksprøvene.

train 2 train - 13-16 år

Train 2 Train! er vår eldste gruppe for medlemmer fra 13 til 16 år. 

I gruppene bygger vi videre på modellen fra de yngre klassene.

I tillegg til “Den atletiske ABC´s – Agility, Balance, Coordination og Speed/Power” bygger vi videre på med styrketrening og videre innlæring av teknikker.

I Train 2 Train! gruppen vil vi fokusere på:

  • Styrketrening med lett belastning med fokus på teknikkinnlæring
  • Bevegelighetstrening og coaching på viktigheten av dette.
  • Koordinasjon 
  • Stasjonsbaserte øvelser med økt intensitet
  • Hurtighet og agility
  • Kraft og spenst