Performance Coaching – Golf

EDGE tilbyr golfspillere i alle aldre Performance Coaching. Basert på en fysisk screening og dine mål og ønsker hjelper vi deg til å utnytte ditt fysiske potensial maksimalt for å prestere på golfbanen.

EDGE har bred erfaring igjennom mange år i å coache golfspillere på alle nivåer for å nå sine mål, og har og har hatt mange av Norges beste spillere i alle aldre i trening.

Golf er av mange referert til som verdens vanskeligste idrettsbevegelse, og det setter da dermed krav til at man har en kropp som er kapabel til å utføre bevegelsen. Vi hjelper deg med å finne områder vi ønsker å utbedre, og å utnytte dine styrker.

Ved oppstart vil EDGE igjennom tester og testutstyr skape en nåsituasjon:

  • Mobilitet, stabilitet, balanse og koordinasjon
  • Vertikal kraft (spenst) og rotasjonskraft
  • Club speed
  • Styrke

For optimale resultater anbefaler vi å starte en prosess med 1-1 timer samt egentrening.

Performance Coaching passer for deg som er motivert til å gjøre en endring, og delta i en prosess for nå mål. Igjennom en holistisk tilnærming bidrar EDGE til at du i tillegg til fysisk fremganger også kan få hjelp til motivasjon, mental trening og strategisk planlegging.