Performance Coaching – Golf

EDGE tilbyr golfspillere i alle aldre fysisk prestasjonscoaching. Basert på en fysisk screening og dine mål og ønsker hjelper vi deg til å utnytte ditt fysiske potensial maksimalt for å prestere på golfbanen.

EDGE har bred erfaring igjennom mange år i å coache golfspillere på alle nivåer for å nå sine mål, og har og har hatt mange av Norges beste spillere i alle aldre i trening.

Golf er av mange referert til som verdens vanskeligste idrettsbevegelse, og det setter da dermed krav til at man har en kropp som er kapabel til å utføre bevegelsen. Vi hjelper deg med å finne områder vi ønsker å utbedre, og å utnytte dine styrker.

For optimale resultater anbefaler vi å starte en prosess med 1-1 timer samt egentrening.