Performance Coaching – Tennis

EDGE tilbyr tennisspillere Performance Coaching for tennis.

Tennis er en krevende idrett i forhold til fysikk og fysisk utvikling, og det er en rekke arbeidskrav som må hensyntas. EDGE hjelper deg til å utvikle dette igjennom prosesser.

EDGE har avansert testutstyr som gjør at vi kan lage en analyse av nåsituasjon og legge planen for utvikling.

Ved oppstart av prosess vil EDGE teste:

  • Mobilitet, koordinasjon, balanse, stabilitet og balanse
  • Lineær hurtighet
  • Hurtighet med retningsforandringer
  • Vertikal kraft (spenst) og rotasjonskraft
  • Racket speed
  • Styrke

Performance Coaching passer for høyt motiverte utøvere som er innstilt på en holistisk prosess innen både fysisk, mental og strategisk utvikling.